קו סניקה חוף הכרמל

תיאור הפרוייקט:

במסגרת אחריות החברה לטיפול במי חוף הכרמל , נדרש ביצוע עבודות שונות בהתאם למכרז ולמפרט כללי לעבודות שונות ולחומרים במערכות הולכה, טיפול וסילוק ביוב, בתוספת המפרט הכללי לעבודות בנין  )המפרט הבין משרדי( . 

העבודות העיקריות המבוצעות במסגרת הפרויקט הינן: 

  • הנחת צנרת PE 
  • הנחת תאי בקרה טרומיים. 
  • ביצוע קידוחים אופקיים וקידוחים אינטגרליים- HDD 
  • עבודות חפירה 
  • עיבוד שתית 
  • עבודות מילוי רגיל/מבוקר 
  • עבודות מצע א' 
  • עבודות בטון יצוק באתר (שוחות גדולות יצוקות באתר) 

© כל הזכויות שמורות לאדן איכות (2000) בע"מ 2020
עיצוב ובניית אתר: סטודיו פואנטה