פיתוח נת/620 – חזית הים הדרומית אתר סילוק פסולת – נתניה

תיאור הפרוייקט:

שירותי הבטחת איכות בפרויקט שמקדם המשרד לאיכות הסביבה בשיתוף עם ח.ל.ת. החברה לפיתוח ותיירות נתניה בע"מ. מהות הפרויקט הוא שיקום ופיתוח רצועת החוף הדרומית של נתניה, אשר שימש בעבר כאתר להטמנת פסולת, והכנתו עבור הקמה עתידית של אזור מלונות בתי מגורים כביש וטיילת, הפרויקט ממוקם בגושים  8569 ו-8570.

במסגרת פרויקט זה יבוצעו עבודות חפירה ומילוי בהיקפים נרחבים.

שטח האתר 280,000 מ"ר.

כמות מוערכת של עבודות עפר 480,000 מ"ק.

עיקר המטלות בפרויקט הן :  חפירה, מיון וסיווג החומר,  מילוי בשכבות של פני השטח ופינוי החומר החפור ופסולת, קווי ניקוז מאלמטים טרומיים והכנות לביצוע דרכים וכבישים.

מזמין העבודה: ח.ל.ת. החברה לפיתוח ותיירות נתניה בע"מ

עלות הפרויקט: 120,000,000 ש"ח

© כל הזכויות שמורות לאדן איכות (2000) בע"מ 2020
עיצוב ובניית אתר: סטודיו פואנטה